Aktiviteter

Tips til gjennomføring av generalforsamling/årsmøte i boligselskap

Sted Scandic Ørnen Hotell
Tid: Torsdag 21. februar 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Balansert ventilasjon i boligselskaper, fordeler, økonomi, luftkvalitet

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 14. mars 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

HMS, Internkontroll i boligselskaper - Brannvern

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 28. mars 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Livreddende førstehjelp

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 11. april 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Husbankens støtteordninger – Vedlikeholdsplan – Kontroll / budsjett

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 9. mai 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Ny i styret

Sted Scandic Ørnen Hotell
Tid: Torsdag 6. juni 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Juss i boligselskap

Sted Scandic Ørnen Hotell
Tid: Torsdag 22. august 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg – Energiøkonomisering – Forsikring/skadehåndtering

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 5. september 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Høstkonferanse 2019

Sted Solstrand Hotel & Bad
Tid: Fredag 27. september 2019 kl. 17.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Regnskap og budsjett

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig