Aktiviteter

Juss i boligselskap

Sted Scandic Ørnen Hotell
Tid: Torsdag 22. august 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg – Energiøkonomisering – Forsikring/skadehåndtering

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 5. september 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Høstkonferanse Solstrand Hotell 2019

Sted Solstrand Hotell & Bad
Tid: Fredag 27. september 2019 kl. 17.00
Ledige plasser: Tilgjengelig

Regnskap og budsjett

Sted BOB Huset
Tid: Torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00
Ledige plasser: Tilgjengelig