Rehabilitering tak, tilsyn lekeplasser og HMS

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.